Przegląd

ArchiwumPoczty Serwer to program pozwalający na archiwizację poczty elektronicznej oraz zaawansowane jej przeszukiwanie (ang. discovery).